Borçlar Hukuku

Sözleşmeler, sözleşmelerin ademi ifasından doğan davalar, sözleşmeye dayalı alacakların tahsili ve infazı, kira tahliye istisna vekalet tellallık sözleşmelerinden doğan davalar...

- Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu (anonim şirket, limited şirket)

– İrtibat büroları ve şubelerin kuruluşu

– Şirketlerin genel kurul işlemleri

– Haksız rekabet

– Tüketicin korunması

– Sınır ötesi birleşmeler, devralmalar

– Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri

– Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler

– Aktiflerin yönetiminin düzenlenmesi

– Şirketlerin alım ve satımı

– Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler

– Ticari anlaşmaların müzakere ve taslak aşamalarında danışmanlık

– Ortaklık anlaşmaları

– Uluslararası distribütörlük anlaşmaları

– İmtiyaz , bayilik, acentelik sözleşmeleri

– Kredi anlaşmaları

– Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri

– Kıymetli evrak, çek, senet alacaklarının icra yoluyla tahsili.

Borçlar Hukuku

Başaran Avukatlık Bürosu

İletişim Bilgilerimiz

Hizmetlerimiz