Hizmetlerimiz

Başaran Avukatlık Bürosu

Hizmetlerimiz

İş Hukuku

İş Hukuku

Başaran Avukatlık Bürosu, işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlarınız için çalışır ve sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

T.C. İcra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri nezdinde, müvekkillerimizi alacaklı vekili - borçlu vekili sıfatı ile temsil etmekteyiz.

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Sözleşmeler, sözleşmelerin ademi ifasından doğan davalar, sözleşmeye dayalı alacakların tahsili ve infazı, kira tahliye istisna vekalet tellallık sözleşmelerinden doğan davalar...

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirketlerin Ticaret hukukunun tacir, ticari işletme,ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap,ticari işler tellallığı, acentalık konularında sorunlara çözüm bulmakt

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Şirket Birleşme ve Devralmalar işlemleri dahil olmak üzere yerel ve sınır ötesi işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak ticari vergiyle ilgili konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

İdare Hukuku

İdare Hukuku

Bireylerin ve ticaret ile uğraşanların devlet idaresiyle karşı karşıya kaldığı hukuki durumların çözümünde geniş bir deneyime sahibiz.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Kişilerin veya şirketlerin suç soruşturması işlem ve süreçleriyle karşı karşıya kalması arzu edilen bir durum olmamakla birlikte, zaman zaman karşılaştıkları istenmeyen bir durumdur.